The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)
Jazyková škola, v ktorej sa cítite ako doma

Sme mladá jazyková škola rodinného typu, ktorá poskytuje kurzy angličtiny, nemčiny a maďarčiny v Bratislave. Naším cieľom je, aby ste sa pri používaní cudzieho jazyka cítili príjemne, sebavedomo a zbavili sa strachu z rozprávania. Na hodinách vládne vďaka našim mladým a dynamickým lektorom vždy uvoľnená atmosféra.