The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

- A piece of cake -

Keď jedna z vašich spolužiačok povie "The test was a piece of cake!" Čo to znamená? Bolo to ťažké alebo ľahké?

Fráza "a piece of cake", doslovne "kus koláča" vyjadruje, že je niečo podľa vás veľmi jednoduché alebo je pre vás ľahké to spraviť. Teda vaša spolužiačka dostane asi z testu dobrú známku ;)

Príklady použitia:
Riding a bike is really not that difficult. For you it would be a piece of cake.
Whoever said learning English was a piece of cake was totally wrong.
I learned to play the guitar in one year. It was a piece of cake for me.

Túto anglickú frázu si môžete stiahnuť tu.

Pre viac anglických fráz a idiómov kliknite sem.

Anglické frázy a idiómy pre vás pripravuje VladiaEnglish, jazyková škola angličtiny v Bratislave, v Petržalke.

Ponúkame vám:

  • skupinové (max. 5 študentov) a individuálne kurzy angličtiny

  • kurzy všeobecnej a biznis angličtiny

  • anglické konverzácie

  • príprava na maturitu z anglického jazyka

  • príprava na pohovor