The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Prečo vlastne slávime Halloween?

31. októbra sa množstvo ľudí oblečie do strašidelných masiek a kostýmov - oslavuje sa totiž Halloween. Viete však, odkiaľ tento sviatok pochádza? Prečítajte si o ňom zopár zaujímavostí a oprášte si zároveň svoju angličtinu. Všetky zvýraznené slovíčka nájdete preložené pod textom.Where did Halloweeen come from?
Halloween is an ancient festival, which has its roots in the Celtic festival of Samhain, this was when the Celts celebrated their New Year and the day they believed that the souls of those who had died that year progressed to the underworld. It was said to be a night when ghosts, demons and witches roamed the earth and people tried to placate them with offerings of nuts and berries. More than a thousand years ago the Christian church named November 1 All Saints Day (also called All Hallows). The night before All Hallows was called Hallows' Eve and later Halloween.

What is the history of the Jack O'Lanterns?
It was the Irish who brought the tradition of the Jack O'Lantern to America. The practice of carving Jack-o'-lanterns goes back to the Irish legend of Jack, a lazy but shrewd farmer who tricked the Devil into a tree, then refused to let the Devil down unless the Devil agreed to never let Jack into Hell. The story goes that the Devil agreed, but when Jack died, he was too sinful to be allowed into Heaven, and the Devil wouldn't let him into Hell. So, Jack carved out one of his turnips, put a candle inside it, and began endlessly wandering the Earth for a resting place. He was known as Jack of the Lantern, or Jack O'Lantern.


Trick or Treat!
In the past there was a tradition called "souling". Poor people went around houses asking for food. In exchange, they promised to say prayers for the dead. People no longer go souling, but the habit has been transformed into a modern Halloween game called 'Trick or Treat’. Children dress up in costumes and go from door to door where they knock on the door, or ring the doorbell, and yell 'Trick or treat!'. The idea being that the owners of the house give the children a treat (sweets or money) or the children will play a trick on them.

Halloweenska slovná zásoba:

Celtic (Celts) keltský (Kelti) carving (carve) vyrezávanie (vyrezať)
Samhain keltský sviatok, slávil sa
v noci z 31.10. na 1.11.
shrewd bystrý, šikovný
underworld podsvetie, ríša mŕtvych trick podviesť, oklamať
ghost duch sinful hriešny
witch bosorka, zlá čarodejnica allow dovoliť, umožniť
roam túlať sa, potulovať sa turnip kapusta
All Saints Day
All Hallows
Sviatok všetkých svätých resting place miesto posledného 
oddychu (hrob)
eve predvečer prayer modlitba
placate upokojiť, utíšiť habit zvyk
Jack O'Lantern vyrezaná tekvica osvetlená sviečkou treat pohostenie
lantern lampáš sweets sladkosti, cukríky

Zdroje: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine-articles/halloween
http://www.learnenglish.de/culture/halloween.html
http://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween

Tento článok pre vás pripravila VladiaEnglish, jazyková škola angličtiny v Bratislave.


Ponuka kurzov