The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Biznis angličtina - slovná zásoba

Dnes sa od nás očakáva, že nebudeme mať v práci problém s komunikáciou so zahraničnými kolegami, klientmi, či prípravou prezentácií v angličtine. Je preto dôležité si rozširovať slovnú zásobu aj o slovíčka z biznis prostredia. Vyskúšajte si náš kvíz a zistite, ako ste na tom s biznis angličtinou vy ;)


Toto cvičenie si môžete stiahnuť aj v pdf
Úplný zoznam našich cvičení nájdete tu

 

Toto cvičenie pre vás pripravila VladiaEnglish, jazyková škola angličtiny v Bratislave.


Ponuka kurzov