The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Frázové slovesá

Frázové slovesá alebo Phrasal verbs sú veľkým strašiakom mnohých študentov. Ide o slovesá zložené z plnovýznamového slovesa a predložky alebo príslovky, ktoré majú často iný význam, ako by sa mohlo zdať. Skúste si ich precvičiť s naším interaktívnym kvízom :)

Toto cvičenie si môžete stiahnuť aj v pdf
Úplný zoznam našich cvičení nájdete tu

 

Toto cvičenie pre vás pripravila VladiaEnglish, jazyková škola angličtiny v Bratislave.


Ponuka kurzov