The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

- To knock someone´s socks off -

Michael knocked everyone's socks off when he performed at the music awards. So was it a good performance or not?

It was the best performance of the night, by far. If something knocks your socks off, you find it extremely exciting or good. It surprised or pleased you very much.


For the full list of our exercises click here.

Anglické frázy a idiómy pre vás pripravila VladiaEnglish, jazyková škola v Bratislave, v Petržalke.

Ponúkame vám:

  • skupinové (max. 5 študentov) a individuálne kurzy angličtiny

  • kurzy všeobecnej a biznis angličtiny

  • anglické konverzácie

  • prípravu na maturitu z anglického jazyka

  • prípravu na pohovor