The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

- To be in someone´s good/bad books -

Keď váš priateľ povie "I am in my mother's bad books after forgetting her birthday." Čo to znamená?

When your friend says "I am in my mother's bad books after forgetting her birthday." What does it mean? Anglická fráza "to be in someone's good/bad books", doslovne "byť v niekoho dobrých/zlých knihách" vyjadruje, že ste niekoho svojím chovaním potešili/nepotešili. Teda vyjadrenie "I am in my mother's bad books after forgetting her birthday" znamená, že moja mama je na mňa nahnevaná, pretože som zabudol na jej narodeniny.

Other examples: 
He's in Melanie's bad books because he arrived two hours late.
I cleaned the bathroom yesterday so I'm in mum's good books.
Of course he'll lend you some money. You are in his good books!
Am I in your bad books at the moment? What did I do?

For more Idioms and Phrases click here.


Anglické frázy a idiómy pre vás pripravuje VladiaEnglish, jazyková škola angličtiny v Bratislave, v Petržalke.

Ponúkame vám:

  • skupinové (max. 5 študentov) a individuálne kurzy angličtiny

  • kurzy všeobecnej a biznis angličtiny

  • anglické konverzácie

  • príprava na maturitu z anglického jazyka

  • príprava na pohovor