The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

ENGLISH

SLOVENSKY

English for holidays

English for holidays is a great course for learning and practising typical phrases when you are abroad before your actual departure. After this course you will feel confident when speaking English outside Slovakia. This course is suitable for Pre Intermediate (A2) or Intermediate (B1) users of English.

 

2 weeks / 3 x 90 min per week
Mon, Tue, Thu (18.30 – 20.00)
max 5 students
classroom: Paris
Start day: 06.07.
Price: 70 EUR
  Book the course

Thanks to this course:

 • you will learn new vocabulary and phrases typical for holidays
 • you will role-play typical situations you may be in when abroad
 • you will gain the confidence to speak English

Topics:

 • At the airport, transport (bus, train, taxi, underground)
 • Giving and following directions (maps)
 • At the restaurant (bistro, fast food)
 • At the hotel (booking a room, accomodation)
 • Sightseeing
 • Holiday phrases

Not sure about your English level? Take our free test and find it out!
Free test

Angličtina na dovolenku

Angličtina na dovolenku je skvelý kurz, v ktorom sa naučíte a precvičíte si typické frázy, keď ste v zahraničí na dovolenke, a to ešte pred vaším skutočným odjazdom. Po tomto kurze sa budete cítiť sebavedomo pri hovoreni anglicky mimo Slovenska. Angličtina na dovolenku je vhodná pre študentov mierne pokročilých (Pre Intermediate A2) alebo pokročilých (Intermediate, B1).
   

2 týždne / 3 x 90 min týždenne
Pon, Ut, Štv (18.30 - 20:00)
max 5 študentov
učebňa: Paris
Začiatok kurzu: 06.07.
Cena: 70 EUR
 Prihlásiť sa


Vďaka tomuto kurzu:

 • sa naučíte nové slovíčka a frázy ku každej téme
 • precvičíte si modelové situácie
 • získate odvahu hovoriť po anglicky

Témy:

 • Na letisku, transport (autobus, vlak, metro, taxi)
 • Orientovanie sa v meste (pokyny, mapy)
 • V reštaurácii (bistro, fast food)
 • V hoteli (rezervácia izby, ubytovanie)
 • Prezeranie pamiatok
 • Dovolenkové frázy

Nie ste si istí svojou úrovňou angličtiny? Urobte si náš test!

Free test