The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Angličtina pre tínedžerov (11 až 17 rokov)


Chceli by ste, aby váš tínedžer nosil domov lepšie známky z angličtiny? Chcete mu nájsť užitočné trávenie voľného času? Prihláste ho na náš kurz Angličtina pre tínedžerov, na ktorom ho bude učenie angličtiny baviť a vy uvidíte pokroky z hodiny na hodinu


Na kurze Angličtina pre tínedžerov: 

  • sa bude učiť angličtina v uvoľnenej a príjemnej atmosfére
  • sa bude hovoriť len po anglicky
  • si tínedžeri osvoja všetky základné gramatické javy
  • zlepšia sa ich komunikačné schopnosti v angličtine
  • budú sa učiť ako napísať a pochopiť rôzne texty v angličtine
 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
aspoň mierne pokročilý (A2+)


Dni a časy kurzu: 

I) štvrtok od 15:00 do 16:00
II) pondelok+streda od 16:00 do 17:00


Rozsah: 
I) 11 x 60 minút (1x60 min týždenne)
II) 22 x 60 minút (2x60 min týždenne)


Trvanie: 
I) 7.4. až 16.4.2016 (11 týždňov)
II) 4.4. až 15.4.2016 (11 týždňov)

Počet študentov: 
3 až 5 študentov v skupine

 

————————————————————

Cena kurzu:
60€ (11 x 60 minút)

120€ (22 x 60 minút)
S prihlásením na kurz študent získa:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke