The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Elementary / Začiatočníci

 

Naše kurzy všeobecnej angličtiny sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. Počas kurzov sa zoznámite so všetkými dôležitými gramatickými javmi, ale predovšetkým si osvojíte ich praktické používanie v bežnej konverzácii. 

Na kurze Elementary: 

  • budete rozprávať o sebe, svojej rodine a meste
  • sa naučíte čísla, dni, mesiace a veľa nových slovíčok
  • budete opisovať ľudí, miesta alebo svoj typický deň
  • budete čítať a písať krátke texty
  • si čo sa týka gramatiky osvojíte napríklad používanie prítomného času, privlastňovacích zámen, členov a predložiek
 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
úplný začiatočník / začiatočník (A1)


Dni a časy kurzu: 
pondelok + streda od 17:00 do 18:30


Rozsah: 
22x 90 minút (2 x 90 minút týždenne)


Trvanie: 
4.4. až 15.6.2016 (11 týždňov)

Počet študentov: 
3 až 5 študentov v skupine

 

————————————————————

Cena kurzu: 180€
S prihlásením sa na kurz získavate:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke