The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Intermediate / Stredne pokročilí


Naše kurzy všeobecnej angličtiny sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. Počas kurzov sa zoznámite so všetkými dôležitými gramatickými javmi, ale predovšetkým si osvojíte ich praktické používanie v bežnej konverzácii. 

Na kurze Intermediate:

  • budete rozprávať o dovolenkách, zdraví alebo cestovaní
  • sa naučíte, ako lepšie vyjadriť svoj názor a postoj
  • budete debatovať o svojich túžbach a prianiach
  • vyskúšate si napísať odporúčanie alebo krátky príbeh
  • si v rámci gramatiky osvojíte napríklad nepriame otázky, modálne slovesá, vzťažné vety alebo tretí podmieňovací spôsob

* Kurz Intermediate nadväzuje na predchádzajúci kurz v rovnakom čase

 

 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
stredne pokročilý (B1)


Dni a časy kurzu: 
I) pondelok od 18:30 do 20:00


Rozsah: 
I) 11 x 90 minút


Trvanie: 
I) 
4.4. až 13.6.2016 (11 týždňov)

Počet študentov: 

3 až 5 študentov v skupine
 

————————————————————

Cena kurzu:
90

S prihlásením sa na kurz získavate:

→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov
→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke