The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Melisa Kubalcová


Melisa počas strednej školy strávila rok v USA a neskôr si vyskúšala vyučovanie angličtiny v materskej škole a individuálne doučovania dospelých. Momentálne je študentkou 5. ročníka anglického programu Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Súčasťou VladiaEnglish tímu sa stala v roku 2015. Vo voľnom čase rada pečie koláčiky, cestuje alebo sa venuje svojmu psíkovi a králikovi.


Aké sú hodiny s Melisou? 

Melisa sa na svojich hodinách zameriava predovšetkým na postupné odbúravanie hanblivosti študentov a ich "rozkecanie sa". Aby nemali problém vyjadriť svoje myšlienky a názory v angličtine. Na Melisiných hodinách sa rozpráva veľa, na zaujímavé témy a v uvoľnenej atmosfére.


 

 

 

 

 

"Som rada, že môžem posunúť moje vedomosti ďalej
a niekomu tak pomôcť . Byť lektorkou pre mňa znamená veľkú zodpovednosť, neustálu prácu na sebe, ale aj zábavu a spoznávanie nových ľudí."