The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Miro Kadlec


Miro vyštudoval Podnikový manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia strávil niekoľko mesiacov v USA a v Kanade. Po škole absolvoval vzdelávaciu stáž vo Venezuele. Po návrate si urobil štátnu skúšku z anglického jazyka a získal certifikát TEFL. Od roku 2014 je lektorom vo VladiaEnglish a pôsobí aj ako učiteľ angličtiny na súkromnej strednej škole. Vo voľnom čase sa venuje tancu, turistike alebo si rád pozrie dobrý film. A okrem angličtiny prišiel na chuť aj španielčine.

Aké sú hodiny s Mirom? 

Na Mirových hodinách vládne uvoľnená a pohodová nálada, veľa sa tam smeje a rozpráva. Miro sa snaží, aby študentov učenie angličtiny bavilo a bolo pre nich odreagovaním a zábavou.


 

 

 

"Rád pracujem s ľuďmi a rád im pomáham. Preto sa veľmi teším, ak ich môžem na kurzoch angličtiny niečo nové naučiť, prípadne im aj spríjemniť deň."