The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Morning / Ranný kurz


Je pre vás večerný kurz po práci únavný? Radšej si privstanete a učíte sa, keď ste ešte plný energie? Práve pre vás sme pripravili kurz Morning. Trvá len 60 minút, preto nebudete mať problém ho stihnúť pred prácou alebo školou. Do nového dňa vykročíte vďaka našim hodinám vždy v dobrej nálade

Kurz patrí medzi kurzy všeobecnej angličtiny, ktoré sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. 

Na kurze Morning sa budete učiť: 

  • zvládnuť bežnú anglickú konverzáciu
  • osvojiť si základy alebo širší záber gramatiky
  • písať a porozumieť bežným textom v angličtine
  • novú slovnú zásobu z rôznych oblastí 
* Prihlásených študentov rozdelíme do skupín podľa jazykovej úrovne

 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
ľubovoľná


Dni a časy kurzu: 
I) štvrtok od 7:00 do 8:00

II) pondelok + streda od 7:00 do 8:00

Rozsah: 
I) 11 x 60 minút 

II) 22 x 60 minút 

Trvanie: 
I) 7.4. - 16.6. 2016 (11 týždňov)

II) 4.4. - 15.6.2016 (11 týždňov)

Počet študentov: 
3 až 5 študentov v skupine

 

————————————————————

Cena kurzu:
I) 60€ , II) 120

S prihlásením sa na kurz získavate:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke