The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Pre Intermediate / Mierne pokročilí


Naše kurzy všeobecnej angličtiny sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. Počas kurzov sa zoznámite so všetkými dôležitými gramatickými javmi, ale predovšetkým si osvojíte ich praktické používanie v bežnej konverzácii. 

Na kurzoch Pre Intermediate:

  • sa naučíte, ako vyjadriť svoj názor a myšlienky
  • ako písať a odpovedať na žiadosti a pozvania
  • budete hovoriť o sviatkoch a festivaloch, ale aj o chorobách
  • vyskúšate si napísať sťažnosť
  • si v rámci gramatiky osvojíte napríklad minulý trpný rod, slovesné podstatné mená alebo druhý podmieňovací spôsob

* Kurzy Pre Intermediate nadväzujú na predchádzajúce kurzy v rovnakých časoch 

 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
mierne pokročilý (A2)


Dni a časy kurzu: 

I) streda od 18:30 do 20:00
II) utorok od 18:30 do 20:00

Rozsah: 
I) 11 x 90 minút
II) 11 x 90 minút

Trvanie: 

I) 6.4. až 15.6.2016 (11 týždňov)
II) 5.4. až 14.6.2016 (11 týždňov)

Počet študentov: 

3 až 5 študentov v skupine

————————————————————

Cena kurzu:
90

S prihlásením sa na kurz získavate:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke