The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

ENGLISH

SLOVENSKY

Translation

Do you need any help with translating your text? Here we are. We translate documents of various fields from English to Slovak and vice versa, according to your request.
 

Slovak to English

English to Slovak

+ 20% for 24 hours translation + 20% for 24 hours translation
Delivery: 3 working days Delivery: 3 working days
Our rate: 12 EUR / SP* Our rate: 10 EUR / SP*

*Standard page - 1 500 characters without space


When having more than 30 SP, the delivery time is upon agreement.

Do you have a long text or special requirements? Send us your text on info@vladiaenglish.eu and in return we send you a price quotation to arrange further details.

Our translation service is here to satisfy your needs.

  Order
Preklady

Potrebujete pomôcť s prekladom vášho textu? Sme tu práve pre vás. Prekladáme dokumenty z rôznych oblastí z angličtiny do slovenčiny a naopak, presne podľa vašich požiadaviek.


Slovenčina do angličtiny

Angličtina do slovenčiny

+ 20% za 24 hodinový preklad + 20% za 24 hodinový preklad
Dodanie: 3 pracovné dni Dodanie: 3 pracovné dni
Naša cena: 12 EUR / NS* Naša cena: 10 EUR / NS*

*Normostrana – 1 500 znakov bez medzier


V prípade textu dlhšieho ako 30 NS, čas dodania je na vzájomnej dohode.

Máte dlhý text na preloženie alebo špeciálne požiadavky? Pošlite nám váš text na info@vladiaenglish.eu a my vám pošleme cenovú ponuku a navzájom si dohodneme ďalší postup.

Náš prekladateľský servis je tu preto, aby uspokojil vaše potreby.

  Objednať