The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Upper Intermediate / Vyššie pokročilí


Naše kurzy všeobecnej angličtiny sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. Počas kurzov sa zoznámite so všetkými dôležitými gramatickými javmi, ale predovšetkým si osvojíte ich praktické používanie v bežnej konverzácii. 

Na kurze Upper Intermediate: 

  • sa budete rozprávať o povahe a osobnosti, ale aj o chorobách a ich liečbe
  • prečítate viacero zložitejších textov
  • sa naučíte nové výrazy na vyjadrenie zveličenia a prídavné mená na opis pocitov
  • vyskúšate si napísanie zdvorilého emailu
  • si v rámci gramatiky osvojíte napríklad tretí podmieňovací spôsob, tag questions alebo nové tvary modálnych slovies 
 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
vyššie pokročilý (B2)


Dni a časy kurzu: 
pondelok od 18:30 do 20:00


Rozsah: 
11 x 90 minút (1 x 90 minút týždenne)


Trvanie: 
4.4. až 13.6.2016 (11 týždňov)


Počet študentov: 
3 až 5 študentov v skupine

————————————————————

Cena kurzu: 90€
S prihlásením sa na kurz získavate:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke