The place where you can learn


WORD OF THE DAY: finesse /fɪˈnes/ great ​skill or ​style (It was a ​disappointing ​performance that ​lacked finesse.)

Weekend / Víkendový kurz


Je pre vás ťažké nájsť si čas na kurz cez týždeň? Máte flexibilnú pracovnú dobu alebo ste pracovne vyťažený? Práve vám odporúčame náš kurz Weekend, na ktorom vám každú sobotu ponúkneme naozaj intenzívnu dávku angličtiny. Využijete tak sobotné dopoludnie efektívne a budete robiť pokroky v angličtine rovnako, ako by ste navštevovali kurz dvakrát týždenne. 

Kurz patrí medzi kurzy všeobecnej angličtiny, ktoré sú zamerané na to, aby ste bez problémov zvládli každodennú anglickú konverzáciu, budeme sa však sústrediť aj na zlepšenie vášho písania, posluchu a čítania v angličtine. Na hodinách sa budeme držať osnovy učebnice English Result, nebudú však chýbať ani rôznorodé a zaujímavé hry či aktivity, ktoré pre vás pripravíme. 

Na kurze Weekend sa naučíte: 

  • zvládnuť bežnú anglickú konverzáciu
  • osvojiť si základy alebo širší záber gramatiky
  • písať a porozumieť bežným textom v angličtine
  • novú slovnú zásobu z rôznych oblastí 
* Prihlásených študentov rozdelíme do skupín podľa jazykovej úrovne

 Prihlásiť sa

Jazyková úroveň: 
ľubovoľná


Dni a časy kurzu: 
sobota od 9:00 do 12:10 

(vrátane 10 minútovej prestávky)

Rozsah: 
22 x 90 minút (1 x 180 min. týždenne)


Trvanie: 
9.4. až 18.6.2016 (11 týždňov)


Počet študentov: 
3 až 5 študentov v skupine

 

————————————————————

Cena kurzu: 180
S prihlásením sa na kurz získavate:
→ zapožičanie učebníc a prac. zošitov

→ ďalší učebný materiál ku kurzu
→ prístup do našej knižnice
→ zľavu 10% z ceny pri odporúčaní kurzu
→ prístup k wifi sieti v našich učebniach
→ šálku čaju alebo kávy v našej kuchynke